تریکوتیلومانیا یا وسواس کندن مو یک اختلال است که معمولا در سنین نوجوانی شروع می شود اما شروع آن در سنین بالاتر نیز دیده میشود.
این اختلال می تواند به تنهایی یا در زمینه یک اختلال روانی شدید باشد که در خانم ها شایع تر از آقایان است و معمولا با کاهش مو و وجود موهای کوتاه و شکسته در کنار موهای بلند و طبیعی است.
کندن این موها معمولا دردناک نیست اگرچه در محل کندن ممکن است سوزش وجود داشته باشد.

Trikotilo-asmanclinic

کندن موها در ناحیه سر،مژه و .... وجود دارد و در بسیاری از موارد با یک اختلال هیجانی همراه است.
برای درمان این اختلال فرد بایستی به روان پزشک مراجعه کند
 و از رفتار درمانی در این بیماران می توان بهره برد.