تلوژن افلوویم (Telogen Effluvium)
نوعی ریزش کلی موهاست که معمولا موقت می باشد و بعد از مدتی خود به خود بهبود می یابد.
همانطور که در بخش چرخه مو توضیح داده شده  مو دارای یک چرخه می باشد.
اغلب موهای سر حدود 3 تا 5 سال عمر داشته و در  هر ماه حدود 1 سانتی متر رشد میکنند و سپس وارد فاز استراحت شده و می ریزند و سپس موی جدید شکل گرفته و مجددا رشد میکند.
در هر زمان حدود 100 تار مو ریخته و این موضوع کاملا طبیعی می باشد.

Teloghen-asmanclinic

در هنگامی که تلوژن افلوویوم روی می دهد این مقدار افزایش می یابد،
این موضوع معمولا سه ماه بعد از یک فشار به بدن اتفاق می افتد.
این پدیده در بسیاری از موارد بعد از زایمان یا یک عمل جراحی سنگین یا یک تصادف یا یک بیماری روی می دهد و این اختلال اکثرا نیاز به درمان ندارد و معمولا خود به خود بهبود می یابد .
اگر این ریزش در اثر کمبود روی یا آهن باشد با مصرف مکمل های مناسب بهبود می یابد.