سلول های بنیادی سلول هایی هستند که می توانند تمام بافت های بدن از جمله بافت عصبی،عضلانی،قلبی و .... را ایجاد کنند.
از تقسیم یک سلول بنیادی یک سلول بنیادی دیگر یا سلول های سایر بافت ها بوجود می آیند.
تکثیر یا کشت مو به وسیله این سلول ها هنوز در مرحله تحقیقات است.
در این کار ابتدا یک نمونه  از فولیکول برداشت می شود و پس از جداسازی سلول مورد نظر  از آن،در محیط کشت در چند هفته تکثیر می یابد و سپس بصورت سوسپانسیون استریل به مناطق طاس تزریق می گردد.

Taksir-Asmanclinic

در این روش احتمال ریزش موها در آینده وجود دارند،همچنین امکان نازک بودن موها و عدم ایجاد تراکم مناسب نیز وجود دارد،علاوه بر این با توجه به جدید بودن آن در مورد عوارض احتمالی آن از جمله سرطان زایی بحث هایی وجود دارد .

taksir

این روش فعلا در فاز حیوانی قرار دارد و در انسان موفقیت آمیز نبوده است.
البته برخی از مراکز مدعی انجام آن می باشند که جنبه بازاریابی و تبلیغاتی دارد و در عمل قابل انجام نمی باشد.