این روش تزریق سلولهای بنیادی نیست  بلکه اثرات مثبت آن  مربوط به فاکتورهای رشد فعال موجود در پلاکت ها می باشد.
خون هر فرد دارای پلاسما(مایع زرد رنگ)و گلبول قرمز است و در پلاسمای هر فرد سلولهایی به نام پلاکت وجود دارند که دارای بیش از 30 نوع پروتئین است که در فرآیند ترمیم بسیار موثر می باشد.
درواقع در این روش ابتدا از فرد خون گرفته می شود و سپس پلاسمای آن جدا شده و پلاکت تغلیظ می گردد و سپس این ماده را که PRP  یا Platelet Rich Plasma  نام دارد در محل مورد نظر تزریق می شود.
PRP   برای درمان زخم،ارتوپدی و ..... به کار می رود.

prp-کلینیک کاشت مو آسمان

کیفیت PRP به فاکتورهایی از جمله ،تعداد پلاکت های خون خود فرد، نوع کیت و نحوه انجام تکنیک بستگی دارد.
*لازم به ذکر است این روش در بسیاری از بیماران فاقد تاثیر است*

PRP