کاشت ریش و سبیل   بیشتر برای متقاضیانی است که در دهه سوم و چهارم زندگی فاقد موهای کافی در این ناحیه می باشند.
بیشتر متقاضیان آن در خاورمیانه می باشند که داشتن ریش برای مردان اهمیت بیشتری دارد.
همچنین از این پروسه برای پوشش نواحی سوختگی، اسکار آکنه و یا سایر اسکارها در نواحی صورت استفاده می شود.
در فرد متقاضی کاشت ریش باید شرح حال گرفته شود و حتما سابقه طاسی سر در خانواده فرد و احتمال ایجاد طاسی وسیع در وی بررسی شود.
به طور کلی این پروسه در افرادی که دارای طاسی وسیع در سر  و یا کسانی که احتمال شکل گیری طاسی وسیع در آنها وجود دارد توصیه نمی شود.
موهای ریش دارای تفاوتهایی با موهای سر می باشند،به عنوان مثال دوره آناژن یا رشد فعال در آنها 4 تا 14 هفته می باشد.
همچنین ضخامت آنها از موهای سر بیشتر است و اکثر گرافت های آن یک تار مویی می باشند.
در هیچ جای بدن موهایی که کاملا مشابه ریش باشد وجود ندارد و نزدیکترین موها برای پیوند در صورت موهای پشت سر می باشند.
برای برداشت میتوان از روش FUT یا FIT استفاده کرد که البته به صورت گرافت های یک تار مویی در صورت پیوند می شود.
بعد ازپیوند ریش زخم ها در ناحیه صورت به سرعت بهبود می یابد و محدودیتی برای غذا خوردن و جویدن وجود ندارد.
تراکم موهای کاشته شده در ناحیه ریش،کمتر از ریش و سبیل طبیعی خواهد بود.

Beard-asmanclinic