ریزش مو در خانم ها به دلایل متعددی اتفاق می افتد از این رو یک خانم در هنگام مراجعه بایستی از جهات متعددی بررسی شود تا علت ریزش موی وی مشخص و درمان گردد.
البته یکی از دلایل اصلی ریزش در خانم ها،آندروژنیک آلوپشیا می باشد که همان ریزش مو به علت هورمون های مردانه است.
ریزش معمولا در خانم ها از الگوی مشخصی پیروی نمیکند و بصورت پخش می باشد.
در برخی موارد نیز از الگوی زیر تبعیت دارد.

 

woman

در بسیاری از موارد پس از بررسی های متعدد هم،در یک خانم نمی توان کاشت مو انجام داد  زیرا نواحی دهنده با موهای کافی وجود ندارد و ریزش و کم پشتی ،نقاط پشت سر  را نیز درگیر میکند.
اگر در یگ خانم با طاسی سر منطقه دهنده یا بانک موی خوب در اطراف سر وجود داشته باشد،می توان از کاشت موی طبیعی به روش FIT یاFUT  استفاده کرد.

woman-asmanclinic

البته یک خانم متقاضی کاشت مو باید بداند که هرگز تراکم موهای کاشت شده مانند تراکم موهای خدادادی و طبیعی نمی شود.